Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường và năng lượng lần thứ 11

Từ ngày 12 đến ngày14/6/2019, tại TP. HCM sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường và năng lượng lần thứ 11 – ENTECH VIETNAM 2019.